Tříkrálová sbírka 2015

18.01.2015 17:30

Milí králové,

po roce si blíží čas vašeho jednodenního kralování ve Tříkrálové sbírce 2015, která se uskuteční již tuto sobotu. Královský kočár bude projíždět v 7.30 a bude přistaven u jednotlivých královských domů.Pláště a koruny prosím s sebou. Po kralování se bude podávat malé občerstvení, které spočívá v podávání velkých královských párků.

Váš první rádce

J. Novák

 

Tímto  e-mailem jsem  zval ctěné  krále na každoroční  Tříkrálovou sbírku, která se uskutečnila v sobotu 10.1.2015 v místní části Příluky. Počasí nám nepřálo,  pršelo už když jsme jeli na faru do Zlína. Po vybavení nezbytných věcí určených k naší práci, jsme se vrátili domů a vyrazili směr Horní dědina. Deštníky jsme měli v pohotovosti, protože se počasí moc nezlepšilo. Jak jsme šli, tak jsme přemýšleli, jak vlastně vznikla tradice tříkrálová sbírky?

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - kadidlo, myrhu a zlato.Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K+M+B s příslušným letopočtem.Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po roce 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.

Koledování nám ubíhalo, kasička se plnila a  sousedé obdarovávali kluky koledou v podobě sladkostí a čokoládových dobrot. Kromě počasí to fungovalo na jedničku. Nic zvláštního se nám cestou nepřihodilo a tak bychom mohli zmínit něco z historie svátku Tří králů. Již ve středověku chodili o Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční tématikou. V německých zemích je tento zvyk stále živý a chlapcům se přezdívá hvězdní zpěváčci. V předvečer svátku se v některých krajích věštila délka života. Všichni členové domácnosti zapálili s první večerní hvězdou stejně vysoké a silné svíce a nechali je pomalu hořet. Komu svíce dohořela jako první, toho si Morana (smrt) odvedla podle pověry nejdříve. Když dým z voskovice stoupal vzhůru a plamínek byl jasný a čistý, dostal se její majitel po smrti do nebe. Pokud svíce prskala, plamen byl nerovný a dým směřoval k zemi, čekalo na nešťastníka peklo.

Podobně jako o Štědrém večeru se i na Tři krále lilo olovo a pouštěly se lodičky ze skořápek vlašských ořechů se zapálenými svíčkami. Mladá děvčata se ještě před východem slunce omývala sněhem, aby měla v novém roce pleť čistou a bílou jako Panna Marie. Tříkrálový večer byl zkrátka večerem kouzelným. Křesťané si o 6. lednu připomínali zázračnou novozákonní proměnu vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské a křest Krista. Není divu, že řada lidových pověr byla o tomto dni spojena s vodou. Pevné zdraví si prý mohl zajistit každý, kdo měl odvahu se o svátku  Tří králů na okamžik ponořit do ledové vody potůčku nebo řeky. Od stonání měla pomáhat v kostele posvěcená tříkrálová voda vypitá nalačno. Od konce středověku je v západní Evropě v pramenech doložen obyčej žehnání vody, soli, křídy a kadidla a následné žehnáni obydlí s jejich pomocí.

 Od dob třicetileté války obcházel na Tři krále všechny domy ve vesnici kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Kněz se modlil a vykuřoval dům kadidlem nebo kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Na dveře  či okenní rám  napsal kněz  svěcenou křídou velká písmena  K(C) + M + B a příslušný letopočet.

Jak dopadla tříkrálová sbírka? Dobře, jak jinak, na faru jsem přijel zase mezi posledními, to je už taková tradice. A kluci holt nejsou tak tvární jako zamlada, no nedivte se, už to s námi táhnou pátou sezónu. Náš Kuba se musel nechat trochu přemlouvat, aby ještě „kraloval“, ostatní kluci byli relativně v pohodě. Bylo by fajn, kdyby kluci všichni vydrželi ještě rok a dokralovali spolu. Co bude dále nevím, snad nám dorostou noví králové, necháme se všichni překvapit.

 

J.Novák

 

Fotky ze sbírky zde:szzp.rajce.net/Trikralova_sbirka_2015