Komise místní části

Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 27.3.2008 schválilo záměr nastolení nových forem spolupráce s místními částmi a zřídlilo Komise místních částí.

 

Do místní části Příluky byli nominování tito zastupitelé města Zlína:  Josef Novák

Předseda komise:

Členové: ing. Petr Pernička (pověřen zastupováním komise), Ludmila Bařinková, Ladislav Pleva, arch. Jaroslav Meluzin, Zdeňka Skřivánková, Karel Kárník, Karla Filipová, Jindřich Krajča, František Rábek, Ing. Pavel Pražák, Ing. Radka Stodůlková 

 

Zápisy z KMČ  -  www.zlin.eu/zapisy-a-priority-cl-1585.html