Informace o nás

Sdružení za zdravé Příluky je dobrovolným neziskovým sdružením, které vzniklo podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Je  právnickou osobou podle českého práva a má celostátní působnost. Bylo založeno a registrováno 04.12.2002. IČO sdružení: 26610612

Předsedkyně předsednictva Sdružení: Ludmila Bařinková

Místopředseda předsednictva Sdružení: Ladislav Pleva

Předsedkyně kontrolní komise Sdružení: Anežka Nováková

Sídlo sdružení:   Dolní Dědina 238, 760 01 Zlín