Pozor! Na veřejně dostupných místech jenom ve dvou

27.03.2020 14:59
 

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo  Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.   

koronavirus.mzcr.cz/za-ucelem-ochrany-verejneho-zdravi-naridilo-ministerstvo-zdravotnictvi-pobyvat-na-verejne-dostupnych-mistech-nejvyse-v-poctu-dvou-osob/