Další rozvolňování mimořádných opatřeních od 11.května

01.05.2020 20:43

koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna