1. přílucký slet čarodějek a čarodějů

23.04.2013 11:50

Pozvánku na 1.přílucký slet najdete zde Čarodějnice 2013.pdf (141,5 kB)  Metly a košťata s sebou!! Nutno zkontrolovat, zda nemáte propadlou červenou a zelenou známku, když tak rychle na SČTK (stanice čarodějnicko-technické kontroly). Pozor! Koště je dopravní prostředek. A nechte si dát na koště už letní proutí, je měkší a tak nepíchá do podvozku.