My dva králové jdeme k Vám

17.01.2016 19:26

 Zpívali jsme všichni z plných plic u vstupních dveří domů, abychom vystihli naši těžkou situaci. Poprvé jsme šli tradiční tříkrálovou obchůzku bez kompletního obsazení. Chyběl nám totiž největší zpěvák mezi králi – Kašpar, který ulehl na královské lože a ani nejlepší felčaři ze všech koutů světa ho nepostavili na nohy.

Ač tak oslabení, vyrazili jsme do terénu. V hokeji, když je domácí mužstvo oslabeno, se zpívá: „Dáme góla ve čtyřech“. My jsme si mohli notovat: „Zazpíváme i ve dvou“. Kluci jsou už staří harcovníci, bodejť by ne, chodili už posedmé. Dalo mi ale přemlouvání, abych je ještě jednou přesvědčil pro dobrou věc.

Chvilku nám trvalo, než jsme si oprášili v paměti své stálé „zákazníky“, u kterých jsme minulé roky koledovali. Všichni nás přijímali s otevřenou náručí, kasička se plnila, cukříků a kalendáříků nám ubývalo, jak jsme je rozdávali. Všichni jsme při obchůzce měli jediného přírodního nepřítele – náledí. Klouzali jsme všichni, králové i „poddaní“. Naštěstí jsme všechny obešli bez většího pádu a nějakého zranění.

A jak vlastně Tříkrálová sbírka vznikla? Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po roce 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.

Co napsat závěrem? Obchůzka a setkání se všemi byla milá a díky náledí i veselá. Velmi  děkujeme za finanční dary. Vše jsme řádně odevzdali, jak se sluší a patří. Králové už chtěli původně letos pověsit královský hermelín na hřebík, ale protože chodili bez Kašpara pouze ve dvou, rozhodl jsem se, že se pokusím dát kluky ještě jednou dohromady. Chci, aby v  plné parádě prošli Přílukem, neboť za těch pár let zde zanechali nesmazatelnou stopu. Už to sice nejsou malí králové, ale spíš princové na ženění, protože čas se nedá zastavit. Těšíme se na Tříkrálovou sbírku v roce 2017 a doufám, že budeme v nejsilnější možné sestavě.

 

Fotogalerií ze Tříkrálové sbírky si můžete prohlédnout zde.

szzp.rajce.net/Trikralova_sbirka_2016